Camillus Roermond

Camillus - een begrip in Roermond en omgeving- heeft vier jaar geleden acht groepswoningen in gebruik genomen, ter vervanging van het gedateerde verpleeghuis. Begin november kwamen daar nog eens drie groepswoningen bij, specifiek bedoeld voor gerontologie-cliënten. Iedere groepswoning telt 10 appartementen van ruim 20 m2 met eigen sanitaire ruimten

Het bouwtraject verliep uitermate soepel, met name dankzij de goede samenwerking tussen de bouwpartners en door meer verantwoordelijkheden op de werkvloer neer te leggen.

Van Tilburg Installatietechniek uit Horst tekende voor de werktuigbouwkundige installaties in de tweede fase van de nieuwbouw van Camillus. “We hebben de volledige werktuigbouwkundige installaties verzorgd, waaronder de luchtbehandeling, het sanitair en de centrale verwarming, de regeltechniek en de infrastruc-tuur”, vertelt projectleider Hans Vloet van Tilburg. “Hierbij was steeds het streven om de installaties zo goed mogelijk af te stemmen op de gebruikers van de gebouwen. Dat is gelukt; met name dankzij de goede samenwerking met de andere bouwpartners en door de korte lijntjes en goede contacten met De Zorggroep. Ook gedurende het traject zijn nog diverse aanpas-singen doorgevoerd, om zo tot een optimaal resultaat te komen.”

Pairdirect heeft in overleg met PeekBV zorggedragen voor een passende oplossing waarbij het toegepaste Krantz rooster rechtstreeks aangesloten werd op een Mandik brandklep met beperkte ruimte waarbij een special is vervaardigd.